MC Namejs Info

NAMEJS (NAMEISIS) – ZEMGAĻU VALDNIEKS ap 1270. – 1281. gadu. Nameisis valdīja pār visu Zemgali, izņemot vācu okupēto Mežotnes valsti un 1272. gadā Zemgales vārdā noslēdz mieru ar Livonijas ordeni un Rīgas arhibīskapu. Tautas dusmās pret bargajiem vācu kungiem uzliesmo 1279. gadā, kad zemgaļi Nameja vadībā ieļem Tērvetes pilsētu un pili. Namejam ar Rīgas prāvesta starpniecību izdodas slēgt jaunu līgumu, ar kuru pārējie vācu kungi nav apmierināti un izlemj zemgaļus ar viltu nogalināt. 1281. gadā Namejs emigrē uz Lietuvu, par viņa tālāko likteni ziņu nav.
LITERATŪRA: Latvju enciklopēdija, 2. sējums, 1952. – 1953. gads.